หัวข้อ:การรักษา สายตาผิดปกติด้วยแสงเลเซอร์

สายตาสั้น ( Myopia or Nearsightedness ) เป็นภาวะที่แสงโฟกัสหน้าจอตา ทำให้มีอาการมองระยะใกล้ได้ แต่มองไกลไม่ชัด สายตายาว (Hyperopia or Farsightedness) เป็นภาวะที่แสง โฟกัสหลังจอตา ทำให้มีอาการมองไม่ชัดทั้งระยะใกล้และไกล สายตาเอียง ( Astigmatism ) เป็นภาวะที่แสงไม่รวมเป็น จุดเดียวกันในแต่ละแกนของลูกตา ทำให้มีอาการมองไม่ชัด ทั้งระยะไกลและใกล้เลสิค (LASIK) คืออะไร LASIK ย่อมาจาก ( Laser in Situ Keratomileusis) เป็นวิธีการแก้ไข สายตาผิดปกติที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดใน ปัจจุบัน โดยเป็นการใช้แสงเลเซอร์ ยิงไปที่เนื้อกระจกตา เพื่อปรับแต่งความโค้งของกระจกตา สามารถแก้ไขได้ทั้งสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง แสงเลเซอร์ที่ใช้รักษาสายตา เรียกว่า Excimer Laser เป็นแสง อุลตร้าไวโอเล็ต (193 nm) มีผลต่อเนื้อกระจกตา เท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อบริเวณอื่น หรือสามารถเข้าไปทำให้ เกิดอันตรายภายในลูกตาได้ ประเภทการรักษาสายตาผิดปกติ ด้วยแสงเลเซอร์1. PRK (Photorefective Keratectomy ) คือวิธีการรักษา ภาวะสายตาผิดปกติ โดยแสงเลเซอร์ คล้ายเลสิค ต่ากันที่ไม่มีการแยกชั้นกระจกตาเหมือนในวิธี เลสิค แต่ใช้การลอกชั้นผิวกระจกตา แล้วจึงใช้แสงเลเซอร์ ปรับแต่งความโค้งของกระจกตา2. LASIK ( Laser in Situ Keratomileusis) LASIK เป็นวิธีการรักษาสายตา ผิดปกติ โดยแสงเลเซอร์ อีกวิธีหนึ่ง ซึ่งปนที่นิยมที่สุดมากในปัจจุบัน เริ่มมีการนำมาใช้ภายหลัง PRK ทั้ง PRK และ LASIK ใช้แสงเลเซอร์ ชนิดเดียวกัน แต่มีความแต่ต่างกัน ของเทคนิคและขั้นตอนการทำ ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ มีข้อดีและข้อจำกัดในตัวเอง จึงเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพตา และสายตาของแต่ละบุคคล ขั้นตอนการทำเลสิค (LASIK) ประกอบด้วยสองขั้นตอน 2 หลัก คือ 1.หยอดยาชา แล้วใช้เครื่องมือแยกชั้นกระจกตา เพื่อเปิดชั้นชั้นกระจกตาขึ้นเป็นฝา 2.ใช้แสงเลเซอร์เพื่อปรับเปลี่ยนความโค้ง กระจกตาให้เหมาะสม แล้วปิดชั้นกระจกตากลับเข้าที่เดิม โดยการทำ LASIK จะใช้การหยอดยาชาที่ตาเท่านั้นไม่จำเป็นต้องใช้วิถีการดมยาสลบ และจะต้องใช้ความร่วมมือ ของผู้รับบริการ ในการมองแสง ในจุดที่กำหนด ใช้เวลา พียง 30-60 วินาที และขณะยิงแสงอยู่นั้น จะไม่รู้สึกปวดขั้นสุดท้ายเป็นการล้างตา แล้วปิดชั้นกระจกตากลับโดยไม่ต้องเย็บ เพราะกระจกตาจะดูดกลับที่เดิมด้วยแรงสุญญากาศ ใช้เวลาทำประมาณ 15 นาที ต่อข้าง ขั้นตอนการทำ PRK 1. ขั้นตอนการตรวจประเมินสายตา เช่นเดียวกับการทำเลสิก 2. ในขั้นตอนการทำต่างจากเลสิคที่แพทย์จะลอก ชั้นผิวกระจกตา (epithelium)ออก แทนการแยกชั้นกระจกตาแล้วใช้แสง Excimer laser ชนิดเดียวกับเลสิคในกาปรับแต่งความโค้งกระจกตา 3. ขั้นตอนสุดท้าย จะใส่คอนแทคเลนส์เพื่อช่วยให้ผิวกระจกตา สมานตัวได้ดี ผู้ที่สามารถรับการรักษาด้วยวิธี LASIK และ PRK ได้ 1. ผู้ที่มีสายตาสั้น ยาว เอียง ที่ไม่ต้องการใช้แว่นตา หรือ คอนแทคเลนส์ 2. ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีหรือ 20 ปี และมีสายตาคงที่ไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. ไม่มีโรคอื่นๆ ของดวงตา เช่น จอตาเสื่อม ต้อกระจก กระจกตารูปกรวย ตาอักเสบหรือตาแห้งอย่ารุนแรง 4. ไม่ได้รับยาที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น สเยรอยด์ หรือยา ฮอร์โมนต่างๆ 5. ไม่มีโรคที่มีการสมานแผลของดวงตา เช่น เอสแอลอี หรือ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ 6. ไม่มีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น AIDS 7. ไม่อยู่ในภาวะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 8. ผู้ที่ได้ศึกษา และมีความเข้าใจในข้อดี ข้อเสียของ LASIKและ PRK


Post by:พญ.ผกามาศ

วันที่: 2013-12-24 เข้าอ่าน(2,448)