หัวข้อ:เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)

เบาหวานขึ้นตา (Diabetic Retinopathy)


เป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เมื่อร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลาหนึ่ง จะทำให้เกิดความผิดปกติของเส้นเลือดทั่วร่างกาย ที่จอประสาทตาก็เช่นเดียวกัน ทำให้เกิดการรั่วของไขมันและน้าในเลือดที่จอตาทำให้จอประสาทตาและจุดรับภาพบวม เส้นเลือดเปราะเกิดเลือดออกในชั้นจอประสาทตา และจอประสาทตาขาดเลือดมีผลทำให้เกิดเส้นเลือดที่งอกผิดปกติเกิดเป็นผังผืดดึงรั้ง หรือทำให้มีเลือดออกในลูกตาได้

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จอประสาทตาปกติ

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จอประสาทตาที่มีเบาหวานขึ้นตา


จะมีเบาหวานขึ้นตาเมื่อไร


เบาหวานขึ้นตาจะเป็นเร็วหรือช้า เป็นมากหรือน้อย สัมพันธืกับระยะเวลาที่เป็นเบาหวานและระดับน้ำตาลในเลือด คือยิ่งเป็นมานาน หรือคุมน้ำตาลได้ไม่ดียิ่งมีโอกาสมาก รวมถึงการควบคุมระดับความดันโลหิต และระดับไขมันในเลือดด้วย โดยทั่วไปแล้วคนที่เป็นเบาหวานมากว่า15ปี มีโอกาสเบาหวานขึ้นตาได้ถึง80%


อาการของเบาหวานขึ้นตาเป็นอย่างไร


ผู้ป่วยอาจมีตามัวได้ หากมีจุดรับภาพบวม ผังผืดดึงรั้งจอประสาทตา หรือมีเลือดออกในน้ำวุ้นตา แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มีเบาหวานขึ้นมามักไม่มีอาการอะไร ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรได้รับการตรวจคัดกรองเป็นประจำโดยจักษุแพทย์


ควรตรวจตาบ่อยแค่ไหน


อย่างน้องปีละ1ครั้งสำหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแต่ยังไม่มีเบาหวานขึ้นตา และอาจจะบ่อยกว่านั้นหากเริ่มมีเบาหวานขึ้นตาแล้ว โดยจักษุแพทย์จะเป็นผู้นัดตรวจตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทุก3-4เดือน หรือทุก6-9เดือน ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของเบาหวานขึ้นตา


เบาหวานขึ้นตารักษาได้อย่างไร


วิธีการรักษาเบาหวานขึ้นตาที่สำคัญที่สุด คือการรักษาเบาหวาน ควบคุมอาหาร รักษาระดับน้ำตาลในเลือดและระดับน้ำตาลสะสมให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ รวมถึงการควบคุมระดับความดันโลหิตและไขมันในเลือดให้ดี


การรักษาโดยวิธีอื่นๆ เช่น การยิงเลเซอร์ การผ่าตัดน้ำวุ้นตา หรือการฉีดยาเข้าลูกตา จะกระทำเมื่อ เบาหวานขึ้นตาเป็นมากแล้ว หรือเกิดมีภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นตาไปแล้ว

Post by:นพ.พิพัฒน์ คงทรัพย์

วันที่: 2013-12-24 เข้าอ่าน(20,889)