หัวข้อ:วุ้นตาเสื่อม

น้ำวุ้นตา (Vitreous)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 น้ำวุ้นตา เป็นสารที่บรรจุอยู่ในภายในลูกตา มีลักษณะคล้ายเจลใส
ทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้แสงผ่าน ให้สารอาหารแก่จอประสาทตา
, เลนส์ตาและช่วยคงรูปร่างของลูกตาไว้น้ำวุ้นตาเสื่อม (Vitreous
Degeneration)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เมื่ออายุมากขึ้น น้ำวุ้นตาที่เคยเป็นเจลใสเกาะติดกับจอประสาทตา
อาจจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไป คือเหลวขึ้นและเริ่มร่อนออกจากจอประสาทตา
หรือเกิดการตกตะกอนขึ้นได้ ซึ้งจะทำให้เห็นเหมือนมีเงาดำ หรือเส้นใยลอยไปมา
จะสังเกตเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อมองไปที่พื้นผิวที่มีสีขาว เส้นเหล่านี้เรียกว่า
Floatersในบางครั้งขณะที่น้ำวุ้นลูกตาเริ่มร่อนออกมาจากจอประสาทตา
จะเกิดการดึงรั้งจอประสาทตาเกิดการกระตุ้น
ทำให้เห็นเป็นแสงสว่างจ้าทั้งตอนลืมตาและหลับตา คล้ายแสงฟ้าแลบ
หรือแสงเฟลชจากกล้องถ่ายรูป อาการนี้ เรียกว่า
Flashingนอกจากอายุที่มากขึ้นแล้ว
ภาวะวุ้นตาเสื่อมยังพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีสายตาสั้น มีตาอักเสบ
หรือผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตามาก่อนส่วนใหญ่ภาวะวุ้นตาเสื่อมนี้ไม่ทำให้เกิดอาการร้ายแรงอะไร
แต่พบว่าประมาณ
15% ของผู้ป่วยที่มีอาการ Flashing
และ Floater เกิดมีรูฉีกขาดที่จอประสาทตาได้
ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษาจะทำให้เกิดจอประสาทตาหลุดลอก
และนำมาซึ่งการสูญเสียสายตาได้ดังนั้นจึงควรพบจักษุแพทย์เพื่อรับการตรวจจอประสาทตา
เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้1.รู้สึกว่ามีเงาดำ หรือ floater
ใหม่เกิดขึ้น2.รู้สึกมีแสงสว่าง หรือ flashing
เกิดขึ้นทั้งตอนหลับตาและลืมตา 3.รู้สึกว่ามีการมองเห็นหรือลานสายตาผิดปรกติหรือแคบลง
เช่น มัวเป็นแถบคล้ายมีม่านบังลงมาเรื่อยๆ หรือคล้ายมีน้ำท่วมขึ้นมา

Post by:Dr.Tharikarn Sujrakul

วันที่: 2013-12-24 เข้าอ่าน(36,594)