หัวข้อ:Cataract Day 2018

อุ่นเครื่อง!! ก่อนงาน APACRS 2018 Film Festival ลุ้นรับ iPad mini,Apple watch nike!! เชิญจักษุแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ส่งผลงานประกวดบันทึกวิดีทัศน์ ประเภทต่าง ๆ(ดูรายละเอียดจากโปสเตอร์...!)

ไฟล์แนบ: cataract_pos.jpg

ชมรมต้อกระจกและการแก้ไขสายตาผิดปกติแห่งประเทศไทย

วันที่: 2018-02-06 เข้าอ่าน(928)